ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mezina

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mezina
(4) Adresa sídla:
Mezina 2
79201 Mezina
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
12825771/0100
(CZ07 0100 0000 0000 1282 5771)
(6) IČ: Nápověda
00576026
(7) DIČ: Nápověda
CZ00576026
    Kód obce:
551724
   Zkratka subjektu:
Mezina
(4) Email:
obec.mezina@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://mezina.obec.cz
[podatelna]
http://www.mezina.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420554715473
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 16:00
Středa: 08:00 - 16:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:40:54
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English