ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Rudná pod Pradědem

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Rudná pod Pradědem
(4) Adresa:
Stará Rudná 89
79331 Rudná pod Pradědem
(5) Bankovní spojení:
1844042379/0800
(CZ87 0800 0000 0018 4404 2379)
(6) IČ: Nápověda
00575984
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
551945
   Zkratka subjektu:
RdnPrdedem
(4) Email:
obecrudna@seznam.cz
[oficiální]
hanakova@rudnapodpradedem.cz
[oficiální]
steinerova@rudnapodpradedem.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.rudnapodpradedem.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
554737040
[fax]
554737041
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:45:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English