ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dolní Životice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dolní Životice
(4) Adresa:
Štáblovská 35
74755 Dolní Životice
(5) Bankovní spojení:
1842347339/0800
(CZ15 0800 0000 0018 4234 7339)
(6) IČ: Nápověda
00635570
(7) DIČ: Nápověda
CZ00635570
    Kód obce:
553051
   Zkratka subjektu:
DlnZvotice
(4) Email:
podatelna@dolnizivotice.cz
[oficiální]
obec@dolnizivotice.cz
[oficiální]
starosta@dolnizivotice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/formulare2.asp?u=3045&id_org=3045&id_f=1
[podatelna]
http://www.dolnizivotice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420553786022
[fax]
+420553786022
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 11:00
  12:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 11:00
  12:00 - 16:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:58
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English