ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hlavnice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hlavnice
(4) Adresa:
Hlavnice 103
74755 Hlavnice
(5) Bankovní spojení:
1842767309/0800
(CZ28 0800 0000 0018 4276 7309)
(6) IČ: Nápověda
00635596
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
553093
   Zkratka subjektu:
Hlavnice
(4) Email:
epodatelna@obechlavnice.cz
[podatelna]
urad@obechlavnice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://obechlavnice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420553668095
[fax]
+420553668095
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 11:30
  13:00 - 16:30
Středa: 07:30 - 11:30
  13:00 - 16:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:21:05
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English