ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Lhotka u Litultovic

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Lhotka u Litultovic
(4) Adresa sídla:
Lhotka u Litultovic 61
74755 Lhotka u Litultovic
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1859773369/0800
(CZ70 0800 0000 0018 5977 3369)
(6) IČ: Nápověda
00635375
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
553115
   Zkratka subjektu:
LhtkLtltvc
(4) Email:
lhotkaulitultovic@mujbox.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.lhotkaulitultovic.cz
[řešení životních situací]
http://www.lhotkaulitultovic.cz
[oficiální]
http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/formulare2.asp?u=8144&id_org=8144&id_f=1&podat=1
[podatelna]
(4) Telefon:
+420556309133
[fax]
+420556309133
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 09:00 - 12:00
Čtvrtek: 16:00 - 20:00
 
garant dat: adm_LhtkLtltvc@czp, poslední úprava: 16.07.2010 09:53:54
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English