ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Neplachovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Neplachovice
(4) Adresa sídla:
Na Návsi 16
74774 Neplachovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1846755399/0800
(CZ37 0800 0000 0018 4675 5399)
(6) IČ: Nápověda
00561193
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
553158
   Zkratka subjektu:
Nplchovice
(4) Email:
podatelna@neplachovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.neplachovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420553662221
[fax]
+420553662960
[stolní]
+420553662221
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 11:30
  12:00 - 18:00
Středa: 07:00 - 11:30
  12:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:40:53
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English