ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bačalky

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bačalky
(4) Adresa:
Bačalky 101
50723 Bačalky
(5) Bankovní spojení:
1162356389/0800
(CZ58 0800 0000 0011 6235 6389)
(6) IČ: Nápověda
60114525
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
553701
   Zkratka subjektu:
Bacalky
(4) Email:
starostka@bacalky.cz
[oficiální]
urad@bacalky.cz
[oficiální]
bacalky@centrum.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://bacalky.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420491110729
[stolní]
+420606407417
[mobilní]
+420602276027
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.01.2013 06:45:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English