ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Semanín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Semanín
(4) Adresa sídla:
Semanín 151
56002 Semanín
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
86-699800297/0100
(CZ66 0100 0000 8606 9980 0297)
27-1244840297/0100
(CZ43 0100 0000 2712 4484 0297)
(6) IČ: Nápověda
67441513
(7) DIČ: Nápověda
CZ67441513
    Kód obce:
555240
   Zkratka subjektu:
Semanin
(4) Email:
ou.semanin@tiscali.cz
[podatelna]
ou.semanin@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://ou.semanin@tiscali.cz
[podatelna]
http://www.obecsemanin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420465539131
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:00
  14:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:00
  13:00 - 16:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:39:59
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English