ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nové Sedlice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nové Sedlice
(4) Adresa:
Zahumenní 85
74706 Nové Sedlice
(5) Bankovní spojení:
1842723349/0800
(CZ56 0800 0000 0018 4272 3349)
(6) IČ: Nápověda
66144540
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
555274
   Zkratka subjektu:
NveSedlice
(4) Email:
obecniurad@novesedlice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.novesedlice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420553677550
[stolní]
+420602700568
[mobilní]
+420602700566
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:30
  13:30 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:30
  13:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 22.06.2015 15:30:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English