ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dlažov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dlažov
(4) Adresa sídla:
Dlažov 27
34021 Dlažov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-2114351/0710
(CZ05 0710 0000 9400 0211 4351)
(6) IČ: Nápověda
00255408
(7) DIČ: Nápověda
CZ00255408
    Kód obce:
556068
   Zkratka subjektu:
Dlazov
(4) Email:
obec@dlazov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.dlazov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420734858672
[mobilní]
+420376392406
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 10:30
  12:00 - 16:00
Středa: 08:00 - 10:30
  12:00 - 16:00
Pátek: 08:00 - 10:30
 
garant dat: jsulc4@czp, poslední úprava: 25.10.2022 18:13:39
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English