ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Libavské Údolí

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Libavské Údolí
(4) Adresa sídla:
Libavské Údolí 110
35751 Libavské Údolí
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
862198399/0800
(CZ81 0800 0000 0008 6219 8399)
(6) IČ: Nápověda
00259462
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
560502
   Zkratka subjektu:
LbvskUdoli
(4) Email:
podatelna.lu@seznam.cz
[podatelna]
obec.lib.udoli@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://libavskeudoli.cz
[oficiální]
http://mesta.obce.cz/dalsi_podatelny.asp?id_org=8169
[podatelna]
(4) Telefon:
+420724180770
[stolní]
+420352683340
[fax]
+420352683340
[stolní]
+420352683225
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:49
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English