ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Cebiv

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Cebiv
(4) Adresa:
Cebiv 64
34952 Cebiv
(5) Bankovní spojení:
9023401/0100
(CZ70 0100 0000 0000 0902 3401)
(6) IČ: Nápověda
00259748
(7) DIČ: Nápověda
CZ00259748
    Kód obce:
560782
   Zkratka subjektu:
Cebiv
(4) Email:
obec@cebiv.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.cebiv.cz
[podatelna]
http://www.cebiv.cz
[oficiální]
http://www.cebiv.cz
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420374625318
[fax]
+420724158006
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 12:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 12:00
Pátek: 08:00 - 12:00
 
garant dat: rzelenkova@czp, poslední úprava: 26.11.2018 14:39:36
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English