ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Erpužice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Erpužice
(4) Adresa sídla:
Erpužice 1
34901 Erpužice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
26020704/0600
(CZ78 0600 0000 0000 2602 0704)
(6) IČ: Nápověda
00259811
(7) DIČ: Nápověda
CZ00259811
    Kód obce:
560855
   Zkratka subjektu:
Erpuzice
(4) Email:
ou@obecerpuzice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecerpuzice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724182541
[mobilní]
+420374696228
[fax]
+420374696147
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 11.01.2021 10:02:07
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English