ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kšice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kšice
(4) Adresa sídla:
Kšice 45
34901 Kšice
(4) Doručovací adresa:
Kšice 45
349 Stříbro
(5) Bankovní spojení:
13321401/0100
(CZ20 0100 0000 0000 1332 1401)
(6) IČ: Nápověda
00869023
(7) DIČ: Nápověda
CZ00869023
    Kód obce:
560979
   Zkratka subjektu:
Ksice
(4) Email:
starosta@obec-ksice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-ksice.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602873025
[mobilní]
+420374623237
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 19:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 24.01.2023 09:56:47
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English