ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Sulislav

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Sulislav
(4) Adresa sídla:
Sulislav 42
34901 Sulislav
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
13524401/0100
(CZ05 0100 0000 0000 1352 4401)
(6) IČ: Nápověda
00868965
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
561231
   Zkratka subjektu:
Sulislav
(4) Email:
ou.sulislav@seznam.cz
[oficiální]
ou.sulislav@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sulislav.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420725041325
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 18:00
 
garant dat: lsoukupova3@czp, poslední úprava: 03.12.2022 07:23:31
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English