ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH
(4) Adresa sídla:
Albrechtice v Jizerských horách 226
46843 Albrechtice v Jizerských horách
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
3023451/0100
(CZ87 0100 0000 0000 0302 3451)
[Komerční banka Jablonec nad Nisou]
(6) IČ: Nápověda
00262277
(7) DIČ: Nápověda
CZ00262277
    Kód obce:
563528
   Zkratka subjektu:
AlbrchtcJz
(4) Email:
albrechtice@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.albrechtice-jh.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420483381504
[fax]
+420483381504
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:44:40
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English