ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Líšný

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Líšný
(4) Adresa:
Líšný 2.díl 60
46822 Líšný
(5) Bankovní spojení:
12827451/0100
(CZ43 0100 0000 0000 1282 7451)
(6) IČ: Nápověda
00673226
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
563676
   Zkratka subjektu:
Lisny
(4) Email:
obecni.urad@lisny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.lisny.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420483392305
[fax]
+420483392305
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:00 - 18:00
Středa: 16:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:47:04
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English