ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vlastiboř

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vlastiboř
(4) Adresa:
Vlastiboř 102
46822 Vlastiboř
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00525537
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
563846
   Zkratka subjektu:
Vlastibor
(4) Email:
obec.vlastibor@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420483385050
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 16:00 - 19:00
Pátek: 16:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:35:46
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English