ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Zlatá Olešnice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Zlatá Olešnice
(4) Adresa sídla:
Zlatá Olešnice 172
46847 Zlatá Olešnice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
213838704/0300
(CZ98 0300 0000 0002 1383 8704)
(6) IČ: Nápověda
00262625
(7) DIČ: Nápověda
CZ00262625
    Kód obce:
563862
   Zkratka subjektu:
Zltlesnice
(4) Email:
ou@zlata-olesnice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zlata-olesnice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
483769013
[fax]
483769013
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 11:30
Středa: 12:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:42:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English