ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Hejnice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Hejnice
(4) Adresa:
Nádražní 521
46362 Hejnice
(5) Bankovní spojení:
984938359/0800
(CZ68 0800 0000 0009 8493 8359)
(6) IČ: Nápověda
00262803
(7) DIČ: Nápověda
CZ00262803
    Kód obce:
564044
   Zkratka subjektu:
HEJNICE
(4) Email:
info@mestohejnice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mestohejnice.cz/cs/mestsky-urad/zivotni-situace/
[řešení životních situací]
http://www.mestohejnice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
482322211
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:30
Středa: 08:00 - 17:30
 
garant dat: ADM_HEJNICE@czp, poslední úprava: 26.02.2020 16:36:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English