ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Horní Řasnice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Horní Řasnice
(4) Adresa sídla:
Horní Řasnice 230
46401 Horní Řasnice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
984921389/0800
(CZ30 0800 0000 0009 8492 1389)
(6) IČ: Nápověda
00672041
(7) DIČ: Nápověda
CZ00672041
    Kód obce:
564079
   Zkratka subjektu:
HrnRasnice
(4) Email:
obec@hornirasnice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://hornirasnice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420482341018
[stolní]
+420482341018
[fax]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:40:37
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English