ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Jindřichovice pod Smrkem

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Jindřichovice pod Smrkem
(4) Adresa sídla:
Jindřichovice pod Smrkem 245
46365 Jindřichovice pod Smrkem
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
8000326461/0100
(CZ72 0100 0000 0080 0032 6461)
(6) IČ: Nápověda
00672025
(7) DIČ: Nápověda
CZ00672025
    Kód obce:
564133
   Zkratka subjektu:
JINDRPDSMR
(4) Email:
ou@jindrichovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.jindrichovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420603186351
[mobilní]
+420482328074
[fax]
+420482360366
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:53:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English