ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kryštofovo Údolí

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kryštofovo Údolí
(4) Adresa sídla:
Kryštofovo Údolí 166
46001 Kryštofovo Údolí
(4) Doručovací adresa:
Kryštofovo Údolí 166
460 0 Liberec 1
(5) Bankovní spojení:
20429461/0100
(CZ04 0100 0000 0000 2042 9461)
(6) IČ: Nápověda
00671991
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
564176
   Zkratka subjektu:
Krstfvdoli
(4) Email:
krystofovoudol@volny.cz
[podatelna]
krystofovo.udoli@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.krystofovoudoli.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420482720354
[stolní]
+420482721278
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 16:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:24:17
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English