ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Lázně Libverda

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Lázně Libverda
(4) Adresa sídla:
Lázně Libverda 16
46362 Lázně Libverda
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
984940379/0800
(CZ42 0800 0000 0009 8494 0379)
(6) IČ: Nápověda
00671983
(7) DIČ: Nápověda
CZ00671983
    Kód obce:
564206
   Zkratka subjektu:
LznLbverda
(4) Email:
info@obeclibverda.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.laznelibverda.cz/
[řešení životních situací]
http://www.laznelibverda.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420482323155
[fax]
+420482323155
[stolní]
+420482322151
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:30
Středa: 08:00 - 17:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:41:04
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English