ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Blažim

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Blažim
(4) Adresa sídla:
Blažim 107
44001 Blažim
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
11826-481/0100
(CZ26 0100 0118 2600 0000 0481)
(6) IČ: Nápověda
00556246
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
566012
   Zkratka subjektu:
Blazim
(4) Email:
obecblazim@tiscali.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.blazim.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420415782088
[stolní]
+420415782088
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:00
  12:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 11:00
  12:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 15:00
Pátek: 08:00 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 18.07.2013 10:30:16
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English