ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Lišany

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Lišany
(4) Adresa sídla:
Lišany 34
44001 Lišany
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
13426-481/0100
(CZ57 0100 0134 2600 0000 0481)
(6) IČ: Nápověda
00556343
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
566411
   Zkratka subjektu:
LisanyLo
(4) Email:
podatelna.lisany@seznam.cz
[podatelna]
oulisany@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.lisany.cz/vismo/formulare1.asp?u=8496&p1=310
[podatelna]
http://www.lisany.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420415714439
[stolní]
+420415783265
[stolní]
+420720629887
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 16:00
Úterý: 07:30 - 14:00
Středa: 07:30 - 16:00
Čtvrtek: 07:30 - 14:00
Pátek: 07:30 - 14:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:00:18
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English