ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Tuchořice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Tuchořice
(4) Adresa sídla:
Tuchořice 123
43969 Tuchořice
(4) Doručovací adresa:
Tuchořice 123
Tuchořice (okr. Louny)
(5) Bankovní spojení:
4124-481/0100
(CZ19 0100 0041 2400 0000 0481)
(6) IČ: Nápověda
00265624
(7) DIČ: Nápověda
CZ00265624
    Kód obce:
566853
   Zkratka subjektu:
TUCHORICE
(4) Email:
obec@tuchorice.cz
[oficiální]
e-podatelna@tuchorice.cz
[podatelna]
starosta@tuchorice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.tuchorice.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420415725094
[stolní]
+420415721182
[stolní]
+420415721181
[fax]
+420602202552
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 13:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:47:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English