ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Olbramov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Olbramov
(4) Adresa sídla:
Olbramov 5
34901 Olbramov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
27023704/0600
(CZ23 0600 0000 0000 2702 3704)
(6) IČ: Nápověda
00573728
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573728
    Kód obce:
566888
   Zkratka subjektu:
Olbramov
(4) Email:
ouolbramov@mikroregion-kl.cz
[oficiální]
olbramov@mikroregion-kl.cz
[oficiální]
starosta@olbramov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://hptt://www.olbramov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420374692113
[stolní]
+420774487478
[mobilní]
+420374692021
[stolní]
+420724183671
[mobilní]
+420702087024
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 12:30 - 17:30
Středa: 08:00 - 14:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 15.01.2020 09:59:40
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English