ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Olbramov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Olbramov
(4) Adresa sídla:
Olbramov 5
34901 Olbramov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
27023704/0600
(CZ23 0600 0000 0000 2702 3704)
(6) IČ: Nápověda
00573728
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573728
    Kód obce:
566888
   Zkratka subjektu:
Olbramov
(4) Email:
starosta@olbramov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
https://www.olbramov.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420702087024
[mobilní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: mvlaskova@czp, poslední úprava: 01.03.2023 12:53:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English