ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Světec

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Světec
(4) Adresa:
Zámek 1
41753 Světec
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00266612
(7) DIČ: Nápověda
CZ00266612
    Kód obce:
567841
   Zkratka subjektu:
SVETEC
(4) Email:
ou.svetec@volny.cz
[oficiální]
podatelna.svetec@volny.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.obec-svetec.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
417825200
[fax]
417825200
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:47:40
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English