ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Staré Těchanovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Staré Těchanovice
(4) Adresa sídla:
Staré Těchanovice 48
74901 Staré Těchanovice
(4) Doručovací adresa:


(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00635529
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
568198
   Zkratka subjektu:
StrTchnvce
(4) Email:
oust.techanovice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://staretechanovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420556303355
[fax]
+420556303355
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 09:00 - 11:00
  15:00 - 18:00
Středa: 09:00 - 11:00
  15:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.01.2013 11:35:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English