ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hať

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hať
(4) Adresa:
Lipová 357/86
74716 Hať
(5) Bankovní spojení:
1847434319/0800
(CZ63 0800 0000 0018 4743 4319)
(6) IČ: Nápověda
00635511
(7) DIČ: Nápověda
CZ00635511
    Kód obce:
568210
   Zkratka subjektu:
Hat
(4) Email:
obechat@obechat.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obechat.cz/mailroom.php
[podatelna]
http://www.obechat.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420595020666
[stolní]
+420595056661
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  12:30 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  12:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 14.04.2015 14:00:23
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English