ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Děhylov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Děhylov
(4) Adresa sídla:
Výstavní 179/17
74794 Děhylov
(4) Doručovací adresa:


(5) Bankovní spojení:
86-6844060297/0100
(CZ52 0100 0000 8668 4406 0297)
(6) IČ: Nápověda
00635464
(7) DIČ: Nápověda
-
    Kód obce:
568236
   Zkratka subjektu:
Dehylov
(4) Email:
urad@dehylov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://dehylov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420595057028
[stolní]
+420595057028
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:00
  14:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:00
  14:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 30.09.2014 11:30:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English