ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mikolajice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mikolajice
(4) Adresa sídla:
Mikolajice 55
74784 Mikolajice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1854068329/0800
(CZ53 0800 0000 0018 5406 8329)
24525821/0100
(CZ12 0100 0000 0000 2452 5821)
(6) IČ: Nápověda
00635405
(7) DIČ: Nápověda
CZ00635405
    Kód obce:
568279
   Zkratka subjektu:
Mikolajice
(4) Email:
obec@mikolajice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.mikolajice.cz/urad-obce/e-podatelna/
[podatelna]
http://www.mikolajice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420556309322
[stolní]
+420556309048
[fax]
+420556309048
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
 
garant dat: adm_mikolajice@czp, poslední úprava: 24.06.2010 08:36:23
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English