ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Radkov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Radkov
(4) Adresa sídla:
Radkov 58
74784 Radkov
(4) Doručovací adresa:


(5) Bankovní spojení:
18125821/0100
(CZ41 0100 0000 0000 1812 5821)
(6) IČ: Nápověda
00635383
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
568317
   Zkratka subjektu:
Radkv
(4) Email:
ouradkov@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecradkov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420556309067
[stolní]
+420556309067
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 09:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 17:00
 
garant dat: epusa@czp, poslední úprava: 22.03.2012 15:00:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English