ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Moravice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Moravice
(4) Adresa:
Moravice 15
74784 Moravice
(5) Bankovní spojení:
1855975369/0800
(CZ95 0800 0000 0018 5597 5369)
(6) IČ: Nápověda
00635391
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
569097
   Zkratka subjektu:
Moravice
(4) Email:
moravice@cmail.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecmoravice.cz/index.php?&desktop=podatelna&module_params=
[podatelna]
http://www.obecmoravice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420556309138
[stolní]
+420556309138
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:30
Středa: 16:00 - 18:00
Čtvrtek: 08:00 - 11:30
 
garant dat: ePusa@czp, poslední úprava: 16.06.2010 16:43:29
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English