ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Milotice nad Opavou

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Milotice nad Opavou
(4) Adresa sídla:
Milotice nad Opavou 55
79201 Milotice nad Opavou
(4) Doručovací adresa:


(5) Bankovní spojení:
20120771/0100
(CZ06 0100 0000 0000 2012 0771)
(6) IČ: Nápověda
00846511
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
569526
   Zkratka subjektu:
MltcOpavou
(4) Email:
podatelna@miloticenadopavou.cz
[oficiální]
(4) WWW:
podatelna@miloticenadopavou.cz
[podatelna]
http://miloticenadopavou.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420554719303
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.01.2013 12:20:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English