ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC BABICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC BABICE
(4) Adresa sídla:
Babice 1
50351 Babice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1080794369/0800
(CZ88 0800 0000 0010 8079 4369)
(6) IČ: Nápověda
45978484
(7) DIČ: Nápověda
CZ45978484
    Kód obce:
569828
   Zkratka subjektu:
BabiceHr
(4) Email:
obec.babice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.babice.imunis.cz/edeska/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724184506
[mobilní]
+420495444221
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 18:00 - 20:00
 
garant dat: adm_BabiceHr@czp, poslední úprava: 10.08.2010 18:50:54
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English