ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Barchov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Barchov
(4) Adresa:
Barchov 62
50401 Barchov
(5) Bankovní spojení:
107467938/0300
(CZ54 0300 0000 0001 0746 7938)
(6) IČ: Nápověda
00268593
(7) DIČ: Nápověda
CZ00268593
    Kód obce:
569836
   Zkratka subjektu:
Barchov
(4) Email:
obec@barchov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.barchov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724184490
[mobilní]
+420495444238
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 20:00
Čtvrtek: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 21.02.2014 10:30:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English