ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Běleč nad Orlicí

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Běleč nad Orlicí
(4) Adresa sídla:
Běleč nad Orlicí 10
50346 Běleč nad Orlicí
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1080838309/0800
(CZ18 0800 0000 0010 8083 8309)
(6) IČ: Nápověda
00268615
(7) DIČ: Nápověda
CZ00268615
    Kód obce:
569852
   Zkratka subjektu:
BlecOrlici
(4) Email:
belec@wo.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://belec.trebechovicko.cz/13-popisy-postupu-navody-pro-reseni-zivotnich-situaci/ms-24/p1=6638
[řešení životních situací]
http://belec.trebechovicko.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724185979
[mobilní]
+420495593806
[stolní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 15.06.2015 17:45:51
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English