ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC BENÁTKY

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC BENÁTKY
(4) Adresa:
Benátky 50
50303 Benátky
(5) Bankovní spojení:
1080852389/0800
(CZ98 0800 0000 0010 8085 2389)
(6) IČ: Nápověda
00653306
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
569861
   Zkratka subjektu:
BenatkyHr
(4) Email:
starosta@benatkynb.cz
[oficiální]
podatelna@benatkynb.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.benatkynb.cz
[oficiální]
http://www.benatkynb.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420603219760
[mobilní]
+420495426291
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 18:43:32
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English