ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Černožice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Černožice
(4) Adresa sídla:
Gen. Svobody 268
50304 Černožice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00268682
(7) DIČ: Nápověda
CZ00268682
    Kód obce:
569925
   Zkratka subjektu:
Cernozice
(4) Email:
cernozice@iol.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.cernozice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420603572780
[mobilní]
+420495421035
[fax]
+420495421221
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 10.05.2012 10:00:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English