ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC ČISTĚVES

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC ČISTĚVES
(4) Adresa sídla:
Čistěves 28
50315 Čistěves
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1080856339/0800
(CZ51 0800 0000 0010 8085 6339)
(6) IČ: Nápověda
00268691
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
569933
   Zkratka subjektu:
Cisteves
(4) Email:
obec.cisteves@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420495447347
[stolní]
+420602526950
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 19:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:13:43
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English