ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Divec

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Divec
(4) Adresa sídla:
Divec 41
50003 Divec
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
233922129/0300
(CZ30 0300 0000 0002 3392 2129)
(6) IČ: Nápověda
45978123
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
569941
   Zkratka subjektu:
Divec
(4) Email:
divec@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.divec.cz
[oficiální]
http://www.divec.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420724182794
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 17:45:36
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English