ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC DOLNÍ PŘÍM

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC DOLNÍ PŘÍM
(4) Adresa sídla:
Dolní Přím 1
50316 Dolní Přím
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1080860389/0800
(CZ20 0800 0000 0010 8086 0389)
(6) IČ: Nápověda
00268747
(7) DIČ: Nápověda
CZ00268747
    Kód obce:
569984
   Zkratka subjektu:
DolniPrim
(4) Email:
obec@dolni-prim.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://dolni-prim.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495441076
[stolní]
+420603154085
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 12:00
Středa: 13:00 - 19:00
Čtvrtek: 08:00 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:19:20
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English