ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC HLUŠICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC HLUŠICE
(4) Adresa sídla:
Hlušice 51
50356 Hlušice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
156353662/0300
(CZ08 0300 0000 0001 5635 3662)
(6) IČ: Nápověda
00268763
(7) DIČ: Nápověda
CZ00268763
    Kód obce:
570001
   Zkratka subjektu:
Hlusice
(4) Email:
obec.hlusice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hlusice.com
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495483416
[stolní]
+420724186813
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:30 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:30 - 12:00
  13:00 - 17:00
Pátek: 08:30 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:12:25
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English