ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Větřkovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Větřkovice
(4) Adresa sídla:
Větřkovice 197
74743 Větřkovice
(4) Doručovací adresa:


(5) Bankovní spojení:
1841419329/0800
(CZ21 0800 0000 0018 4141 9329)
(6) IČ: Nápověda
00849740
(7) DIČ: Nápověda
CZ00849740
    Kód obce:
570036
   Zkratka subjektu:
Vetrkovice
(4) Email:
ou.vetrkovice@telecom.cz
[oficiální]
(4) WWW:
ou.vetrkovice@telecom.cz
[podatelna]
http://www.vetrkovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420556310029
[fax]
+420556310026
[stolní]
+420556310029
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 06:30 - 16:30
Středa: 06:30 - 16:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 03.04.2015 10:30:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English