ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC HOŘINĚVES

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC HOŘINĚVES
(4) Adresa:
Hořiněves 73
50306 Hořiněves
(5) Bankovní spojení:
1080847379/0800
(CZ53 0800 0000 0010 8084 7379)
(6) IČ: Nápověda
00268801
(7) DIČ: Nápověda
CZ00268801
    Kód obce:
570044
   Zkratka subjektu:
HORINEVES
(4) Email:
ou@horineves.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.horineves.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724186825
[mobilní]
+420495426107
[fax]
+420495426107
[stolní]
+420495426160
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 22.11.2012 11:15:17
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English