ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC HRÁDEK

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC HRÁDEK
(4) Adresa sídla:
Hrádek 42
50315 Hrádek
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1080797359/0800
(CZ62 0800 0000 0010 8079 7359)
(6) IČ: Nápověda
00268828
(7) DIČ: Nápověda
CZ00268828
    Kód obce:
570052
   Zkratka subjektu:
HradekHr
(4) Email:
ou@hradek-u-nechanic.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hradek-u-nechanic.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420498773800
[fax]
+420498773800
[stolní]
+420602160442
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 20.11.2012 10:15:17
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English