ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC HUMBURKY

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC HUMBURKY
(4) Adresa:
Humburky 41
50401 Humburky
(5) Bankovní spojení:
1085159399/0800
(CZ54 0800 0000 0010 8515 9399)
(6) IČ: Nápověda
00268852
(7) DIČ: Nápověda
CZ00268852
    Kód obce:
570087
   Zkratka subjektu:
Humburky
(4) Email:
obec.humburky@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.humburky.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724184484
[mobilní]
+420606690345
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 18:30 - 20:00
Čtvrtek: 18:30 - 20:00
 
garant dat: epusa@czp, poslední úprava: 26.03.2012 10:20:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English