ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC CHUDEŘICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC CHUDEŘICE
(4) Adresa sídla:
Chudeřice 31
50351 Chudeřice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1080801389/0800
(CZ86 0800 0000 0010 8080 1389)
(6) IČ: Nápověda
00268887
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
570125
   Zkratka subjektu:
Chuderice
(4) Email:
chuderice.ou@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.chuderice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495499535
[stolní]
+420725081267
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 19:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 27.03.2013 19:31:04
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English